51c68dc084cb0b8467eafad1330bce66
51c68dc084cb0b8467eafad1330bce66

Telegraf.biz

RSS Strona startowa

Get Adobe Flash player

Indeksy giełdowe

TMS Brokers - lider rynku Forex

Waluty

TMS Brokers - lider rynku Forex

Surowce

TMS Brokers - lider rynku Forex

W górę... i w dół

« powrót

Badanie BSA: trzy czwarte pracowników biurowych sektora MSP w Polsce zgłosiłoby niewłaściwą praktykę biznesową w swoim miejscu pracy

2017-11-06
Badanie BSA: trzy czwarte pracowników biurowych sektora MSP w Polsce zgłosiłoby niewłaściwą praktykę biznesową w swoim miejscu pracy

Trzy czwarte (74%) pracowników biurowych sektora MSP w Polsce przyznaje, że nie miałoby skrupułów, aby zgłosić niewłaściwą praktykę biznesową w swoim miejscu pracy, z czego jeden na dziesięciu (9%) już kiedyś to zrobił, wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie BSA, organizacji reprezentującej branżę producentów oprogramowania. Jednocześnie, świadomość nielegalnych lub nieetycznych praktyk biznesowych w aktualnym miejscu zatrudnienia deklaruje jeden na pięciu (22%) pracowników.

 

Powody, które skłoniłyby pracowników biurowych polskiego sektora MŚP do dokonania zgłoszenia to m.in. prześladowanie i dyskryminacja (71%), kradzież własności firmy (66%), defraudacja (57%), unikanie płacenia podatków (51%), nieprzestrzeganie regulacji branżowych (42%) i nielegalne praktyki IT (38%), w tym korzystanie przez firmy z nielegalnego oprogramowania.  

 

Sygnaliści: moralność ponad pieniądze

Wbrew ogólnemu przekonaniu, że najczęstszymi motywami, które kierują sygnalistami (ang. whistleblowers) jest spór z pracodawcą lub złe traktowanie przez przełożonych, większość ankietowanych, którzy dokonali zgłoszenia, wskazuje na moralny (54%) i profesjonalny obowiązek (38%), jedna piąta (22%) na nagrodę finansową. Ponadto, dla prawie połowy (48%) badanych rozważających zgłoszenie, nie ma znaczenia czy dotyczyłoby ono aktualnego czy byłego miejsca pracy.     

 

To nie jest dobra wiadomość dla dyrektorów i managerów, z których odpowiednio jedna czwarta (28%) i jedna trzecia (33%) obawia się dokonania zgłoszenia przez własnego współpracownika. Takie ryzyko istnieje także w przypadku nielegalnych praktyk IT bowiem jeden na dziesięciu (9%) pracowników jest przekonany, że firma w której aktualnie pracuje korzysta z nielegalnego oprogramowania. Co ciekawe, najliczniejszą grupą (12%) w tej kategorii są pracownicy sektora IT i telekomunikacji (ICT), których firmy powinny być dla innych przykładem prowadzenia odpowiedniej polityki w zakresie właściwego licencjonowania oprogramowania.

 

Nielegalne praktyki IT

Trzy piąte (59%) pracowników biorących udział w badaniu stwierdza jednoznacznie, że korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania jest nielegalne, jedna czwarta (26%), że do zgłoszenia nielegalnej praktyki biznesowej zachęciłaby ich nagroda finansowa lub pewność, że ich zgłoszenie pozostanie anonimowe (36%).

 

Aż dziewięciu na dziesięciu (89%) badanych jest zdania, że ich firma powinna ponieść konsekwencje korzystania z nielegalnego oprogramowania, w tym konsekwencje finansowe (54%), wizerunkowe (30%) lub karne (29%).

 

Wyniki tego badania naprawdę powinny dać do myślenia polskim przedsiębiorcom. Wielu z nich lekceważy kwestie związane z etyką czy zwykłą uczciwością, tymczasem dla szeregowych pracowników często te proporcje wyglądają zupełnie inaczej. Co ważniejsze, coraz więcej z nich nie waha się wyrazić swojego sprzeciwu - powiedział Bartłomiej Witucki, przedstawiciel BSA w Polsce.  

 

Łączna wysokość odszkodowań w Polsce w latach 2012-16, które firmy i osoby prywatne zobowiązały się zapłacić na mocy ugód i wyroków sądowych, wyniosła ponad 10 mln zł. Najgłośniejszy w ostatnich latach przypadek w Polsce, to odszkodowanie w wysokości miliona dolarów amerykańskich, które jedna z firm zapłaciła w 2015 roku.

 

Ryzyko korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania w biznesie

Oprócz odpowiedzialności prawnej i finansowej oraz ryzyka utraty renomy firmy oraz klientów, korzystanie przez przedsiębiorców z nielegalnego oprogramowania oznacza zagrożenie bezpieczeństwa informatycznego, a także naraża na poważne kłopoty organizacyjne, włącznie z przestojem w funkcjonowaniu firmy w przypadku zatrzymania przez policję twardych dysków.

 

Liczba zgłoszeń do BSA

Do BSA, organizacji zrzeszającej czołowych producentów oprogramowania i zajmującej się ochroną ich praw autorskich, trafiają co roku tysiące zgłoszeń dotyczących przypadków korzystania z nielegalnego oprogramowania w firmach na całym świecie. W 2016 roku zgłoszeń z Polski było 909 (454 w 2015 roku). Każde zawiadomienie jest szczegółowo analizowane i jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, zawiadamiane są organy ścigania. Każde zgłoszenie jest poufne.

 

Badanie BSA w Polsce

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę badawczą Opinium na zlecenie BSA we wrześniu 2017 roku wśród ponad 2,000 pracowników biurowych polskiego sektora MSP.

Materiał zewnętrznyDodaj komentarz
Dodaj komentarz

CAPTCHA Image

A co Ty o tym sądzisz? Napisz jakie jest Twoje zdanie...