bcb3303a96a92dc38c12992941de7627
51c68dc084cb0b8467eafad1330bce66

Telegraf.biz

RSS Strona startowa

Get Adobe Flash player

Indeksy giełdowe

TMS Brokers - lider rynku Forex

Waluty

TMS Brokers - lider rynku Forex

Surowce

TMS Brokers - lider rynku Forex

Inwestor

« powrót

Wyniki inwestorów na rynku OTC w II kw. 2017 r.

2017-07-11
Wyniki inwestorów na rynku OTC w II kw. 2017 r.

W II kw. 2017 r. odsetek inwestorów zarabiających na rynku OTC zwiększył się w stosunku do I kw. br. w 3 z 5 raportowanych przez krajowe domy maklerskie kategorii instrumentów. W omawianym okresie blisko 60% polskich inwestorów osiągnęło zyski dzięki inwestycjom w pochodne na obligacje oraz stopy procentowe. W ostatnich 3 miesiącach więcej klientów krajowych domów maklerskich odnotowało zyski również w segmencie akcji i indeksów giełdowych rynku OTC.

 

Segmenty rynku OTC

% klientów, którzy zanotowali zysk

% klientów, którzy zanotowali stratę

II kw. 2017 r.

I kw. 2017 r.

II kw. 2017 r.

I kw. 2017 r.

Obligacje i stopy procentowe

56,6

53,1

43,2

45,9

Towary

40,3

43,6

59,7

56,3

Akcje

35,7

31,0

64,1

68,8

Waluty

36,1

39,5

63,8

60,5

Indeksy giełdowe

39,2

34,6

60,7

65,3

Segmenty razem

41,6

40,3

58,3

59,4

Wyniki osiągane przez klientów X-Trade Brokers DM S.A., DM TMS Brokers S.A. i DM BOŚ S.A. na rynku OTC instrumentów pochodnych w II kw. 2017 r. Raportowane wyniki dotyczą klientów korzystających z usług rodzimych domów maklerskich nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

W II kw. 2017 r. wyniki inwestorów na rynku OTC w Polsce były lepsze od tych osiągniętych w I kw. 2017 r. Średnia zyskowność wszystkich kategorii instrumentów wzrosła w ostatnich 3 miesiącach do 41,6% z 40,4% na początku roku. W poszczególnych segmentach rynku OTC odsetek zarabiających w br. wzrósł kw./kw. od 3% (segment obligacji i stóp procentowych) do 5% (segment indeksów giełdowych).

 

Obecnie klienci krajowych biur maklerskich to świadomi inwestorzy, którzy swoje inwestycje dywersyfikują odpowiednio pomiędzy produkty o mniejszym i większym ryzyku. Inwestycje na różnych rynkach i komplementarność dostępnych instrumentów, w tym rynku OTC, daje im większe możliwości i pozwala na lepsze zarządzenie ryzykiem, a w rezultacie osiąganie lepszych wyników. Rynek pozagiełdowy oferuje doświadczonym inwestorom, którzy akceptują wysokie ryzyko, ponadprzeciętne stopy zwrotu.

 

ZWIĘKSZA SIĘ LICZBA ZARABIAJĄCYCH NA POCHODNYCH NA OBLIGACJE I STOPY PROCENTOWE

W II kw. 2017 r. największy odsetek krajowych inwestorów na rynku OTC osiągnęło zyski na rynku kontraktów na obligacje oraz stopy procentowe. Wśród klientów krajowych domów maklerskich 56,6% inwestujących w ten rodzaj instrumentów na rynku pozagiełdowym zanotowało zysk, tj. 3,4 p.p. więcej niż w I kw. 2017 r.

 

POPRAWA WYNIKÓW NA POCHODNYCH NA AKCJE I INDEKSY GIEŁDOWE

W omawianym okresie wzrosła także liczba inwestorów notujących zyski w segmencie kontraktów na akcje oraz pochodne na indeksy giełdowe. Blisko 36% inwestujących w kontrakty na akcje zakończyło II kw. br. na plusie w porównaniu z 31% w I kw. 2017 r. W segmencie pochodnych na indeksy giełdowe analogicznie wartości te wyniosły 39,2% i 34,6%. Poprawa wyników w tych segmentach rynku OTC wynika głównie z rosnącej konsolidacji rynku, dzięki czemu nie występują na nim gwałtowne i silne wahania cen.

 

W omawianym okresie 36,1% klientów inwestujących w pochodne na waluty osiągnęło zyski. W II kw. 2017 r. w segmencie towarów zysk osiągnęło 40,3% inwestorów. Wyniki na rynku forex to w przeważającym stopniu efekt wyjścia rynku z fazy konsolidacji na najpopularniejszej parze walutowej - EUR/USD. Wzrost zmienności na tej parze walutowej to wynik zmiany planów prowadzenia polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny oraz System Rezerwy Federalnej na bardziej restrykcyjną.

źródło: NewseriaDodaj komentarz
Dodaj komentarz

CAPTCHA Image

A co Ty o tym sądzisz? Napisz jakie jest Twoje zdanie...

Notowania GPW

Indeksy GPW - 50 ostatnich notowań
WIG - Warszawski Indeks Giełdowy
Indeks WIG - Wykres
Indeksy GPW - 50 ostatnich notowań
WIG20 - Największe spółki GPW
Indeks WIG20 - Wykres
Indeksy GPW - 50 ostatnich notowań
mWIG40 - Indeks średnich spółek
Indeks mWIG40 - Wykres
Indeksy GPW - 50 ostatnich notowań
sWIG80 - Indeks małych spółek
Indeks sWIG80 - Wykres
TMS Brokers - lider rynku Forex
TMS Brokers - lider rynku Forex