bcb3303a96a92dc38c12992941de7627
51c68dc084cb0b8467eafad1330bce66

Telegraf.biz

RSS Strona startowa

Get Adobe Flash player

Indeksy giełdowe

TMS Brokers - lider rynku Forex

Waluty

TMS Brokers - lider rynku Forex

Surowce

TMS Brokers - lider rynku Forex

Budżet domowy

« powrót

Zakup samochodu — kto, kiedy i jaki podatek płaci?

2012-03-09
Zakup samochodu — kto, kiedy i jaki podatek płaci?

Sprzedaż samochodu jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Kupujący ma 14 dni na złożenie deklaracji i zapłatę podatku. Należy jednak pamiętać o tym, że nie trzeba płacić podatku, gdy wartość samochodu nie przekracza 1 tys. złotych.

Umowa kupna–sprzedaży samochodu osobowego stanowi jedną z najczęściej spotykanych transakcji na rynku. Wynika to z tego, że w obecnych czasach posiadanie średniej klasy samochodu nie stanowi już wyznacznika zamożności czy też luksusu. Leciwe, choć ciągle zdatne do użytkowania samochody można już nabyć za kilka tysięcy złotych, w zależności od ich stanu technicznego, rocznika produkcji, marki i tym podobnych cech.

Samochód w Polsce lub nabywca z Polski


Warto zatem pamiętać, że transakcja ta skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynika to wprost z artykułu 1 ust. 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w myśl którego umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych podlegają opodatkowaniu PCC.

Zakup samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), w dwóch sytuacjach:
1) gdy samochód znajduje się w Polsce,
2) gdy samochód znajduje się za granicą, ale nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i czynność cywilnoprawna została dokonana w Polsce, czyli tu została zawarta umowa.

Uwaga! Zwolniona z opodatkowania PCC jest sprzedaż samochodu, którego wartość (podstawa opodatkowania) nie przekracza 1 tys. zł.

Kupujący ma 14 dni

Obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na kupującym, który ma 14 dni na złożenie deklaracji (na formularzu PCC-3) oraz zapłatę podatku. Zapłaty podatku dokonuje się bezpośrednio w kasie urzędu skarbowego albo na rachunek bankowy urzędu. 14-dniowy termin liczy się od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od zawarcia umowy przenoszącej własność.

2 % od wartości rynkowej

Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa samochodu. Istotne wydaje się zatem określenie zakresu tego pojęcia. W myśl prawa podatkowego, wartość rynkową zwykło się ustalać na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia.

Ustaliwszy już podstawę opodatkowania, należy naliczyć od niej podatek przy użyciu właściwej stawki. Dla sprzedaży rzeczy ruchomych, czyli np. samochodu, stawka wynosi 2%.

Zaniżenie ceny sprzedaży jest nieopłacalne

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy podatnik nie określił wartości samochodu lub według oceny organu podatkowego wskazana przez niego kwota nie odpowiada wartości rynkowej, organ ten może wezwać kupującego do jej ponownego określenia w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Podatnik powinien zwrócić uwagę również na fakt, że wraz z wezwaniem otrzyma zaproponowaną przez „fiskus" wartość.

W takiej sytuacji, gdy pomimo wezwania podatnik nie skoryguje nieprecyzyjnie określonej przez siebie wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Należy w tym miejscu podkreślić, że kosztami uzyskania ekspertyzy i opinii biegłego zostanie obciążony podatnik, jeżeli wartość określona z uwzględnieniem wspomnianej opinii różni się o więcej niż 33 % od wartości podanej przez podatnika.

Umowy wyłączone z opodatkowania PCC

Rozważając obowiązki podatkowe wynikające ze sprzedaży samochodu na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych należy również wspomnieć o tym, że pomimo jego powszechności podatnik powinien pamiętać o przewidzianych w przepisach prawa podatkowego wyłączeniach.

Wyłączeniem z podatku dla niektórych czynności cywilnoprawnych zostały objęte umowy, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub zwolniona z tego podatku (przy tej czynności będzie to sprzedający), jak również umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Elżbieta Węcławik, Tax Care, Dorota Kępka, księgowa Tax Care

fot. EwkaaDodaj komentarz
Dodaj komentarz

CAPTCHA Image

A co Ty o tym sądzisz? Napisz jakie jest Twoje zdanie...

Komentarze
papi45

Komunistyczna spuścizna,tak samo jak ZUS i PZU


kasia

Kto płaci podatek PCC jeśli na umowie kupna/sprzedaży jest 2 kupujących, czyli występuje współwłasność? Dodam, że te osoby nie są spokrewnione. Składając formularz pcc 3 w punkcie b wpisuje dane jednej osoby, zaś na formularzu pcc3a dodatkowo wpisuje dane drugiej osoby i zaznaczam że solidarnie płaci podatek, tzn że każda osoba płaci po 1% czy wystarczy, że składam deklarację płacę podatek 2% i umieszczam jedynie dane 2os na formularzach.