51c68dc084cb0b8467eafad1330bce66
51c68dc084cb0b8467eafad1330bce66

Telegraf.biz

RSS Strona startowa

Get Adobe Flash player

Indeksy giełdowe

TMS Brokers - lider rynku Forex

Waluty

TMS Brokers - lider rynku Forex

Surowce

TMS Brokers - lider rynku Forex

Budżet domowy

« powrót

Konto osobiste po śmierci właściciela - zobacz co się z nim dzieje

2018-04-23
Konto osobiste po śmierci właściciela - zobacz co się z nim dzieje
Jeszcze kilka lat temu śmierć właściciela rachunku bankowego rodziła wiele problemów. Często najbliższe osoby nie miały świadomości, że członek ich rodziny posiadał jakiekolwiek środki finansowe, a jeśli wiedziały - musiały „na własną rękę" prowadzić działania mające na celu pozyskanie pieniędzy. Obecnie sporo zmieniło się w tym zakresie - sprawdź, co warto wiedzieć.

Do niedawna banki nie miały obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań w przypadku, gdy na konkretnym koncie osobistym od dłuższego czasu nie były dokonywane żadne operacje. W efekcie rodzina zmarłego nie wiedziała o posiadanych przez niego pieniądzach, a jeśli miała tego świadomość - musiała we własnym zakresie dotrzeć do banku i starać się o zwrot środków na drodze postępowania spadkowego.

Pieniądze z konta osobistego nie przepadają po śmierci właściciela

1 lipca 2016 roku weszła w życie nowelizacja prawa bankowego, dzięki której sprawy związane z nieaktywnymi rachunkami osobistymi zostały uregulowane. Zmieniły się przepisy dotyczące rozwiązywania kont indywidualnych oraz związane z tzw. dyspozycją wkładem na wypadek śmierci.

  • Automatyczne rozwiązywanie umów nieaktywnych rachunków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konto osobiste zostanie zamknięte w dniu śmierci posiadacza rachunku albo w momencie upływu 10 lat od dnia, w którym została przeprowadzona ostatnia transakcja.

Jeżeli śmierć właściciela zostanie potwierdzona, wówczas bank zobowiązany jest do przekazania środków osobie mającej tytuł prawny do pieniędzy zgromadzonych na rachunku (np. spadkobiercy). W przypadku braku spadkobierców, środki nie przepadają - są przekazywane, np. gminie, w której mieszkał nieżyjący właściciel konta.

  • Przekazanie pieniędzy z rachunku w ramach dyspozycji wkładem

Niezależnie od tego, czy decydujesz się na otwarcie bezpłatnego konta osobistego, czy wybierasz rachunek płatny, masz możliwość zabezpieczenia interesów swoich i swojej rodziny - w razie śmierci. Tak jest m.in. w przypadku Konta Osobistego oferowanego przez Toyota Bank.

Bank zobowiązany jest do informowania klientów o możliwości złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, dzięki temu właściciel rachunku może wskazać osobę/ osoby uposażone do otrzymania pieniędzy. Kwota dyspozycji nie wchodzi w skład spadku, pod warunkiem, że wysokość nie będzie przekraczać 20-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia (uwzględniane jest wynagrodzenie za miesiąc poprzedzający miesiąc zgonu posiadacza konta osobistego).

Taką dyspozycję właściciel rachunku może odwołać lub zmienić - w dowolnym momencie. W razie śmierci bank uwzględnia ostatnią decyzję podjętą przez posiadacza konta.

Warto przy tym podkreślić, że instytucja zobowiązana jest do poinformowania osób uposażonych o złożeniu dyspozycji przez właściciela rachunku - w momencie jego śmierci. Dzięki temu najbliższe osoby nie muszą już szukać banku we własnym zakresie, o ile osoba zmarła zdecydowała się przekazać środki z własnego rachunku. W przeciwnym razie można skorzystać z Centralnej Informacji o Rachunkach Uśpionych.

Materiał zewnętrzny


Dodaj komentarz
Dodaj komentarz

CAPTCHA Image

A co Ty o tym sądzisz? Napisz jakie jest Twoje zdanie...